flash

Ceny stravného

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Děti do 6 let

- svačina 8 Kč

- oběd 21

- svačina  6 Kč     CELKEM  35,-Kč

Děti od 7 let

- svačina 9

- oběd 22

- svačina  6 Kč    CELKEM  37,-Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Žáci od 7let  do 10 let - obědy 25 Kč

Žáci od 11 let do 14 let - obědy 26 Kč

 

Od 1. 1. 2019 z důvodu nárůstu cen potravin

jsme zvýšili ceny obědů v MŠ a ZŠ a ranní svačinku v MŠ.

 

Termíny plateb stravného a školného pro školní rok 2018/2019

každý druhý týden v následujícím měsíci:

11.2. - 15.2.2019

11.3. - 15. 3.2019

8.4. - 12.4.2019

13.5.. - 17.5.2019

10.6.- 14.6.2019

jsou vyvěšeny aktuálně vždy každý měsíc na nástěnce u jídelny v budově MŠ a na nástěnce ZŠ

Stravné se platí u vedoucí ŠJ, paní Ivany Petrášové v kanceláři školní jídelny.