flash

Ceny stravného

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Děti do 6 let

- svačina 7 Kč

- oběd 19 Kč

- svačina  6 Kč     CELKEM  32,-Kč

Děti od 7 let

- svačina 8

- oběd 20

- svačina  6 Kč    CELKEM  34,-Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Děti od 7let  do 10 let - obědy 23 Kč

Děti od 11 let do 14 let - obědy 24 Kč

ZAMĚSTNANCI:

- obědy 26 Kč


Termíny plateb stravného a školného pro školní rok 2018/2019

jsou vyvěšeny aktuálně vždy každý měsíc na nástěnce u jídelny v budově MŠ a na nástěnce ZŠ

Stravné se platí u vedoucí ŠJ, paní Ivany Petrášové v kanceláři školní jídelny.