flashTermíny plateb stravného a školného pro školní rok 2018/2019

jsou vyvěšeny aktuálně vždy každý měsíc na nástěnce u jídelny v budově MŠ a na nástěnce ZŠ

Stravné se platí u vedoucí ŠJ, paní Ivany Petrášové v kanceláři školní jídelny.