flash

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Zubčice

Ředitelka školy: Mgr. Hana ZajíčkováLogo školy

Adresa školy: Zubčice 45, 382 32 Velešín

Tel.: 380 331 527 / 606 045 511

E - mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zřizovatel: Obec Zubčice,  Zubčice 2, 382 32 Velešín

IČ: 75001438

Naše škola je organizovaná jako málotřídní, dvojtřídní škola s jedním oddělením školní družiny a dále tu funguje mateřská škola s jednou třídou, která má prostory v jiné budově spolu se školní jídelnou.

Základní škola má 2 třídy, 1 místnost vybavenou počítači s připojením k internetu a místnost využívanou jako školní družinu.  Základní škola využívá malou tělocvičnu, která je v jiné budově obce a také užívá travnaté hřiště obce. Škola je vybavená novým školním nábytkem, didaktickými a učebními pomůckami. U školy je zahrada vybavená , díky obci Zubčice,  zahradním nábytkem, kterou můžeme využívat o přestávkách i ve vyučování.

Další malou učebnu naší školy využívá ZUŠ Trhové Sviny k výuce hry na kytaru, klavír, sborového zpěvu, hudební výuce a jednu ze tříd k výtvarnému tvoření.

V ZŠ probíhá formou zájmového vzdělávání (kroužku) výuka katolického náboženství.

Základní škola pracuje podle ŠVP č.j. 26/2008 16 847/96-2, Základní škola a jeho podstatou je rozvoj žáka v souladu s respektováním jeho individuality. Nabízíme žákům takové metody práce, aby bylo učivo snadněji pochopeno a aby měl žák radost ze svého úspěchu.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Naším dodavatelem je společnost BOVYS, která také zásobuje zeleninou a ovocem naší jídelnu.

Mateřská škola sídlí ve zvýšeném patře budovy Obecního úřadu. Má 2 místnosti přizpůsobené pro hru a spánek dětí. Je vybavena novým nábytkem a množstvím didaktických pomůcek. Součástí prostoru je školní zahrada s pískovištěm a herními prvky.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) "Barevné rybičky". Hlavní cíle jsou rozděleny do třech oblastí: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Dále koncepce MŠ vychází z místních zvyků a tradic a inspiruje se z programů "Začít spolu" a z "Barevných kamínků".

Školní jídelna se nachází ve stejné části budovy jako MŠ. Jídelna zajišťuje svačinky pro děti z MŠ a obědy pro děti, žáky a zaměstnance MŠ aZŠ.

Školská rada existuje v ZŠ od roku 2006.